Zorglandbouw en andere zorg voor gehandicapten

We zijn intens betrokken bij de zorg voor mensen met een handicap. Dat doet met name Rinske via haar werk aan een gezinsvervangend tehuis in Renkum (www.deBusehoek.nl) en ook staan we open voor mensen die zo nu en dan op de tuin en rond het huis willen komen werken (www.dePondemaat.nl).

Wilt U meer weten?