Speciale interesses:

De voornaamste interesse van Rinske en Hans ligt in het zoeken en realizeren van duurzame vormen van landbouw en samenleving (zie ook www.dePondemaat.nl).

De voornaamste activiteiten en ervaring van La Ventana liggen op het gebied van
- duurzame landbouw
- gemengde akkerbouw / veehouderij
- stadslandbouw, lokale voedselketens en plattelandsontwikkeling
- gebruik gewasresten in landbouw
- diverse veehouderij systemen (melkvee, varkens, konijnen, geiten)
- biodiversiteit in landbouw-systemen en biologische landbouw
- geschiedenis landbouw & maatschappij: spiegel voor de toekomst

Speciale interesse ligt in de combinatie van praktijk en academie, met toepassing van concepten uit systeem ecologie en z.g. chaos theorie op moderne landbouwontwikkeling.

Wilt U meer weten?