Schrijven en editen van publicaties

'La Ventana' werkt veel aan het schrijven van praktische en (semi)wetenschappelijke publicaties over:
- internationale (melk)veehouderij ontwikkeling,
- gemengde veeteelt en akkerbouw
- nieuwe ontwikkelingen in de landbouw,
- konijnenhouderij
- gebruik gewasresten,
- (traditionale) graan-, groente- en fruitrassen in Nederland
- toepassing van moderne systeem benaderingen in landbouw & maatschappij
- aspecten van biodiversiteit
- nederlandse melkveehouderij
- vergelijking groot- en kleinschalige melk- en varkenshouderij
- wereldvoedselvraagstuk en klimaatverandering
Daarnaast gaat het om het schrijven van 'gedenkboeken' zoals over een boeren-beweging in Nederland, over veeteelt-ontwikkeling in de tropen door Heifer Nederland en/of een geschiedenis van de lage landen (met blik op de toekomst).
Als interessante neven activiteit is er verder wel eens werk and het begeleiden van studenten (en volwassenen) by het schrijven van afstudeer scripties en proefschriften.

Wilt U meer weten?