Analyse en ontwerp van systemen

De officiele naam van La Ventana heeft de toevoeging ASA&D. Dat betekent 'Analysis and Design of Agricultural Systems'. Het slaat op werk met moderne systeem benaderingen, waaronder het harde-, zachte- en complexe- ook creatieve-, dynamische- en niet lineaire systeem benaderingen (ook wel chaos theorie genoemd). Het heeft alles te maken met wat je kunt doen in (landbouw)systemen die aan grote verandering onderhevig zijn en de meeste activiteiten bestaan uit actief advies- en onderzoeks werk, cursussen en publicaties.
Oorspronkelijk was het meeste werk vooral internationaal en tropisch gericht, in toenemende mate zijn we bezig met werk in gematigde gebieden, thuis in Nederland, maar ook in de rest van Europa, Latijns Amerika en zelfs Noord Amerika.

Wilt U meer weten?