Activiteiten 2009-16

- spreker innovatie workshop glastuinbouw Nederland
- co-organisatie cursussen voedselzekerheid en verstedelijking
- co-organisatie cursussen duurzame landbouw
- organisatie studietours US studenten (Purdue) naar landbouw in de lage landen (2015, 2016)
- keynote spreker (Brazilie) over landbouw voorlichting voor plattelandsontwikkeling
- gast spreker WCAP (China) over duurzaamheid in veehouderij
- gast spreker Brazilie over veehouderij en dierwelzijn
- auteur (hand)boeken en artikelen over gebruik gewasresten in de landbouw 
- auteur gedenkboek 10-jaar Heifer International
- beleids-advies (melk)veehouderij (Philippijnen, Maleisie, China, WestAfrika, Tanzania, Brasil)
- advies varkens en dierwelzijn Argentinie
- cursus begeleiding / coordinatie (duurzame landbouw, veehouderij, biodiversiteit, klimaat)
- adviseur systeem ontwerp voor de landbouw (Wageningen-UR)
- dagvoorzitter landbouw en veeteelt bijeenkomsten  
- auteur praktisch boekje konijnenhouderij
- masterclass biodiversiteit en duurzaamheid 
- populaire artikelen over tradionele graan-, groente- en fruitrassen in Nederland
- studie duurzaamheid klein- en grootschalige melkvee- en varkenshouderij (China)
- spreekbeurten, b.v. over duurzaam bodembeheer, leren bij mens en dier (toegepast op ontwikkelingen in onderwijs), paradigma veranderingen in landbouwontwikkeling,
- gast spreker Farming Systems en Veehouderij
- editing-advice for book on 'the spirit of Rio'
- speciaal hoofstuk in IFSA boek over 'dynamics in farming systems  
- stadslandbouw en keten-ontwikkeling (CARE Liberia)
- advies metropolitane landbouw in China en Ethiopie
- adviseur universiteits-opbouw Nicaragua
- diverse project identificaties en voorbereiding (Centraal Europa)
- cursusleider 'climate change and agriculture' (2009-2013); Philipijnen)

Wilt U meer weten?